Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Sv. František Saleský

Sv. František Saleský

sales.jpg

Sv. František Saleský

Milovať prináša veľké uspokojenie, keď v milovaní nemožno prekročiť medzu. Najväčším uspokojením je však milovať Boha, lebo tam takého nebezpečenstva niet. Voči príbuzným a podriadeným sa doma správajte láskavo, lebo sa stáva, že mimo domu sme ako anjeli a doma ako diabli. Ak vieme nájsť radosť a Božiu vôľu aj v biedach tohto sveta, sú rovnako milé ako raj. Vo svojich prácach sa neusilujeme znásobovať túžbu, ale dôkladnosť. Niektorí ľudia sú takí zamilovaní do Boha, že čokoľvek robia, dopúšťajú sa určitého druhu modloslužby. Stvoria si toľko modiel, koľko vecí robia. Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť. Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi. Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy. Kto je naozaj trpezlivý, znáša s rovnakou duševnou silou kríže ponižujúce i kríže, ktoré sú u ľudí vo veľkej vážnosti. Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha. Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte. Usilujme sa o takú slobodu ducha, že keď nás niekto vyruší v pobožnosti, vieme pobožnosť prerušiť s veselou tvárou. Kto takúto slobodu nemá, ukazuje, že ho to mrzí a ponosuje sa. Pokušenia nech vás nenaľakajú. To, že nepriateľ bojuje o vašu dušu, je dobrý znak. Značí to, že mu ešte nepatríte. Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom živote: rozhodnutie plniť si povinnosti stavu a odvaha neznepokojiť sa a nezmalomyseľnieť pri chybách, ktorých by sme sa mohli dopustiť. Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše. Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný. Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti. Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, ktoré preňho robíme, ale podľa spôsobu, ako ich konáme. Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť. Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, že ste na jeho mieste a on na vašom. Uisťujem vás, že budete súdiť správne a dobre. Vaša pokora nech je šľachetná a veľkodušná. Nech nerobí nič pre chválu, ale nech zo strachu pred chválou dobro ani nezanedbáva. Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti. Dávajte si pozor na svoje náklonnosti, lebo skoro všetci milujú podľa svojho vkusu. Len málokto miluje podľa pravdy a vkusu Božieho. Ak máte príležitosť vykonať niečo dobré, urobte to hneď a veľkodušne. Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iné väčšmi ako Boha. Nedovoľte svojej mysli zastavovať sa nad vecami márnymi a neužitočnými. Ak sa na to navykne, bude sa zastavovať aj nad vecami nebezpečnými a zlými. Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu. Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd. Lepšie je premôcť vášeň hnevu úplne ako sa domnievať, že s mierou a rozumom si ním poslúžime. Len čo sa dostane do našej duše, čoskoro ju ovládne a tyranizuje. Keby som zbadal, že mám v srdci čo i len jediné vlákenko, ktoré by nepatrilo Bohu, hneď by som ho vytrhol. Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko. Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom sa o dokonalosť odvážne usilujme. Usilujme sa nikdy nestrácať dôveru v Boha. Keď vám dá padnúť, nie je to preto, že vás chce opustiť, ale preto, aby vás ponížil a aby ste si v budúcnosti dali väčší pozor. Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať pobožnosť a správanie iných. Takto urážať lásku je veľmi riskantné. Pri rozhovoroch sa zabávajte a správajte slušne. Prehovorte len vtedy, keď je to vhodné a doprajte hovoriť druhým. Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, kde je naviazanosť na svetské veci. Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko. Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť v nás vyvoláva dôveru v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré. Tieto dve čnosti sa nemajú oddeľovať. Nasledujme našu Matku Pannu Máriu. Choďme v jej spoločnosti s radosťou po rovných i nerovných cestách, ktorými nás vedie náš Spasiteľ. Navykajte si mať srdce pozorné a poddajné, ochotné vyhovieť v tom, čo je dovolené. Tak si nadobudnete pravú lásku. Ak vás pre vašu nábožnosť považujú za pokrytca, ak vás považujú za slabocha a zbabelca, že odpúšťate krivdy, netrápte sa preto. Kresťanskú čnosť, ktorá musí byť povznesená nad všetku ľudskú úctu, takéto falošné a klamné posudzovanie nemôže zatemniť. Ak sklopíte oči zo skromnosti, pokorte sa aj v duši. Keď ukazujete, že chcete posledné miesto, túžte po ňom aj v srdci. Veľa povzbudenia a radosti.... Zdroj: Myšlienky svätých

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.