Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Vtáky

article_653_vtaky_ci

Dá sa z toho poučiť

Počas mnohých dní si pripravujú hniezda, ukladajú materiál
často prinesený z veľkej diaľky…

... A keď skončili a sú pripravení zniesť vajíčka,
búrka alebo nejaký človek či hocijaké zviera
im ho zničí a zhodí na zem všetko,
čo s takou námahou vytvorili.

Čo urobí vták ?
Zastane a vzdá sa úlohy?

Vôbec nie. Znovu a znovu začína, až kým sa prvé vajíčka
neobjavia v hniezde.

Niekedy – veľmi často – skôr, než sa vyliahnu vtáčatká,
nejaké zviera, dieťa, búrka znovu zničí hniezdo,
ale tento krát aj s jeho cenným obsahom …

Je ťažké začínať znovu od nuly… ale napriek všetkému
vtáčik nikdy nemlčí, nevzdáva sa,
pokračuje v speve a v budovaní, stavia a spieva…

Mal si niekedy dojem, že tvoj život, tvoja práca, tvoja komunita nie sú tým, o čom si sníval?
Mal si niekedy chuť povedať „dosť“, úsilie nestojí za to,
je toho na mňa príliš veľa?

Si unavený z toho, že musíš znovu začínať, denne bojovať,
že strácaš dôveru, že nedosahuješ ciele,
ktoré sú už na dosah ruky?

Život ťa niekedy takto bije, ale nikdy sa nevzdávaj, vyslov modlitbu,
vlož svoju nádej do budúcnosti a odovzdaj sa.
Netráp sa, ak v boji utŕžiš ranu...
treba s tým počítať. Pozbieraj kúsky nádeje,
znovu ju vybuduj a nanovo sa odovzdaj.

Nie je dôležité, čo sa deje… nestrácaj silu, napreduj..
Život je neustálou výzvou, a stojí za to prijať ho.…
A hlavne...

Neprestaň nikdy spievať...

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.