Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Skauting

kriz[2].jpg

Skauti ukazujú správny smer


Skautské hnutie nestarne aj napriek svojmu 100-ročnému veku. Vzniklo v Anglicku, no dnes funguje vo všetkých krajinách sveta okrem niekoľkých neslobodných diktatúr. Stále láka nových a nových mladých ľudí ako aj dospelých s mladým duchom. Pre členstvo v skautingu v podstate neexistuje vekový limit. Deti a mladí ľudia sa pripájajú pre zaujímavý program. Dospelí sa zasa dobre cítia v mladom prostredí, kde môžu byť užitoční a pomáhať pri hodnotnej výchove ľudí.

Naším cieľom je výchova všestranne rozvinutého občana pomôcť zlepšiť spoločnosť. Všestranným rozvojom máme na mysli všetky stránky osobnosti:
Intelektuálny rozvoj
* rozširovanie vedomostí
* spracovávanie informácií
* tvorivosť
* schopnosť nájsť si zamestnanie
Rozvoj charakteru
* utváranie identity
* pozitívny prístup k životu
* samostatnosť
* iniciatíva a asertivita
* vlastný rozvoj
* život v súlade s hodnotami
Citový rozvoj
* poznávanie a akceptovanie citov
* vyjadrovanie a ovládanie citov
* vnútorná sloboda a rovnováha
* láska, priateľstvo a pohoda
Duchovný rozvoj
* hľadanie duchovného rozmeru
* objavovanie duchovného dedičstva
* vyjadrenie vzťahu k duchovnému svetu
* uplatňovanie duchovných princípov
* náboženská tolerancia
Telesný rozvoj
* znalosť tela a jeho potrieb
* čistota a hygiena
* zdravý životný štýl
* šport
* chodenie do prírody
Sociálny rozvoj
* tolerancia a rešpekt k druhým
* komunikácia
* spolupráca a vedenie skupiny
* služba
* vlastenectvo a občianstvo
* ochrana prírody

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.