Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Úvahy

Svätosť

Buďme dokonalí ako je dokonalý náš nebeský Otec!


Sv. Otec Ján Pavol II. nás všetkých povzbudzoval, aby sme sa stali svätými.

„Buďte dokonalí ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Byť svätým je požiadavka každého kresťana. Veď už pri krste sme sa zriekli zla, bol nám zmytý dedičný hriech, a tým sme sa vydali na cestu svätosti. Čo znamená byť svätým, než stvárňovať svoj život podľa Krista?
Svätosť nie je len pre rehoľníkov či kňazov. Svätým má byť každý z nás. Nebo je plné svätcov. V nebi sú len svätí. A my keď tam chceme prísť, máme tiež stať sa svätými.

Cestu svätosti by sme mohli prirovnať k stavbe domu. Poďme teda spolu stavať dom – budovať svätosť.
Ak chceme začať stavať dom, tak potrebujeme stavebné povolenie. Stavebné povolenie ku svätosti sme dostali v krste. Krstom sme dostali do duše pečať – povolenie stať sa svätými. Nie je to len povolenie, ale priam výzva, ktorá vyplýva z nášho krstu.
Ak sme už dostali povolenie na stavbu, tak si potrebujeme poriadne naštudovať stavebný plán. Ako bude vyzerať náš dom, čo všetko budeme potrebovať – koľko tehál, akú škridlu či kde stavať múry. Tohto plánu sa držíme počas celej stavby. Podobne aj keď sa vydáme na cestu svätosti, treba nám preštudovať „stavebný plán svätosti“. To znamená čo a ako robiť v duchovnom živote. Tento stavebný plán svätosti nájdeme vo Svätom Písme. Božie slovo – Biblia je kniha od samého Boha. Boh nám v nej ukazuje, čo a ako robiť v živote, aby sme boli spasení.
Keď už máme naštudovaný stavebný plán, tak môžeme začať stavať. Prvé zo všetkého je potrebné vybudovať základy na dom. Základom svätosti je pokora. Čím hlbší základ, tým väčší dom môžeme postaviť. Čím je človek pokornejší, tým väčšiu svätosť môže dosiahnuť. Sv. Terezka z Lisieux hovorí o pokore: „Pokora je pravda o sebe, o Bohu, o blížnom. Byť pravdivý k sebe, k blížnemu, k Bohu.“
Múry domu sú zložené z tehál a spojené maltou. Tehly to sú naše každodenné skutky, a maltou, ktorá ich spája, je láska. Všetko, čo robíme či už pomoc blížnemu, almužna, sebazápor, to všetko máme robiť z lásky. Ak niečo robíme bez lásky, nemá to zásluhu pred Bohom. Sv. Terezka z Lisieux nám opäť pripomína: „Aj ten najmenší skutok vykonaný z lásky, môže vyslobodiť nejednu dušu z očistca.“
Na vrchole domu je strecha, ktorá ho chráni, aby doň nepršalo. Podobne aj v našom živote, ak máme byť svätými, modlitba má byť jeho súčasťou. Modlitba má sprevádzať každú našu činnosť, každý deň – aspoň ráno a večer – máme sa spájať s Bohom v modlitbe. Takto sa budeme môcť chrániť pred rôznymi pokušeniami a prekonávať problémy, s ktorými sa dennodenne stretáme. „Modlite sa a bdejte so mnou.“ – hovorí nám Ježiš.
Skúsme sa povzbudiť svätými a vydajme sa na cestu svätosti. Vybudujme svoju svätosť na základoch pokory. Dávajme do každej našej činnosti lásku a spájajme sa každý deň s Ježišom v modlitbe.
Potom verím, že náš život začne naberať nový smer a staneme sa svätými.

p.s. Inšpirované Sivkovými stretkami
Žádné komentáře
 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.