Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Liturgické farby

V danom liturgickom období zvýrazňujú jeho charakter. Sú to tieto farby: Biela: Farba radosti. Používa sa na sviatky Pána, Panny Márie, anjelov, vo vianočnom a veľkonočnom období a na sviatky svätých, ktorí nezomreli mučeníckou smrťou. Červená: Farba lásky, ohňa a krvi. Používa sa na Kvetnú nedeľu, Veľký piatok, sväto-dušné sviatky, na sviatky a spomienky mučeníkov. Zelená: Farba nádeje. Používa sa v nedele a všedné dni v období cez rok. Fialová: Farba pokánia. Používa sa v Advente, v Pôste, pri omšiach za zomrelých a pri pohreboch. Zlatá: Farba dôstojnosti, slávnosti, preto sa používa pri veľkých slávnostiach. Ružová: Vyjadruje radosť z príchodu Ježiša, z toho, že vykúpi ľudí. Používa sa len na 3. adventnú nedeľu a na 4. pôstnu nedeľu.

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.