Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Svätá omša

Koľko veľkých milostí môže človek vďaka sv. omši obsiahnuť.
Boh nám z nich stále štedro rozdáva. Stačí len, aby sme si po ne prišli. Boh nás len pozýva - nenúti. Chce, aby sa každý sám za seba rozhodol.
V hodine smrti budú tvojou veľkou útechou všetky tie sväté omše, na ktorých si sa v tomto živote zbožne zúčastnil. Každá svätá omša ťa bude doprevádzať pri Božom súde a bude ti obhajobou.
Vďaka každej svätej omši si schopný do takej miery odčiniť tresty za hriechy, akou mierou zbožnosti sa na nej zúčastníš.
Ak sa zúčastňuješ na svätej omši zbožne, tým preukazuješ tú najväčšiu poctu svätému človečenstvu nášho Spasiteľa. Kristus tu vykonáva náhradu za všetku tvoju nedbanlivosť a priestupky. On ti odpúšťa každý chabý hriech, proti ktorému si sa rozhodol zo všetkých síl vzoprieť a vyhnúť. On ti odpúšťa i všetky tie hriechy, ktoré si neuvedomuješ a teda si sa z nich ešte nikdy ani nespovedal. Diablova moc nad tebou sa stáva podlomenou.
Dušiam v očistci zaisťuješ tú najväčšiu útechu.
Jedna jediná, zbožne prežitá svätá omša v tvojom živote, ti bude na väčší osoh, ako mnohé iné - obetované za teba po smrti. Budeš uchránený od mnohých nebezpečenstiev a nešťastí, ktoré by inak na teba boli doľahli. Každou svätou omšou si skracuješ svoj očistec. Každá svätá omša získa pre teba väčší stupeň slávy v nebi. Kňazské požehnanie, ktoré prijímaš vo svätej omši, je potvrdené Bohom samým. Si obklopený veľkým počtom svätých anjelov, ktorí sa takisto s pobožnosťou zúčastňujú na tejto zbožňovania hodnej obeti. Tvoje časné záležitosti budú zvláštnym spôsobom požehnávané z neba.
Ak svätú omšu, na ktorej si prítomný, obetuješ k oslave niektorého svätca, tak ďakuj v nej Bohu za tie milosti, ktoré mu On sám udelil. Tým zväčšíš ešte viac jeho slávu, radosť i jeho nebeskú blaženosť a získavaš si tak jeho zvláštnu ochranu. Vždy, keď sa zúčastníš na svätej omši, obetuj ju okrem iného i k oslave svätých, ktorých svätá Cirkev práve v ten deň slávi.

Pri nápadoch, ktoré nesmerujú k láske, alebo sú namierené proti blížnemu (ako i pri hriešnych a márnivých myšlienkych), vždy hneď zareagovať zvolaním: "Môj Ježišu, milosrdenstvo!" a každý deň: "Duch Svätý, osvieť ma, posilni ma, posväť ma!" (môže sa pridať i vlastná modlitba)

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.