Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Sedem sviatostí

Sedem sviatostí

Sedem sviatostí

23Jezis vo sviatosti

Krst, Birmovanie, Oltárna Sviatosť (Eucharistia), Pokánie - Zmierenie, Pomazanie chorých, Kňazstvo, Manželstvo. To sú sviatosti, ktoré prijímame od Pána Ježiša celý život. V tejto Rubrike Vám ich trošku priblížim.

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.