Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Príbehy

Po prečítaní niektorého z týchto príbehov sa nad ním zamysli a pouvažuj o čom vlastne bol...Áno,bol o tom ako sa má ľudstvo správať ak chce prežiť.Viem,že v názve tejto stránky nie je nič nábožné,ale keď sa nebudeme všeti správať ako kresťania...kam dospejeme?? Ježiš hovorí:choďte a odpúšťajte si navzájom?? je to zlá myšlienka?? veď keď si nebudeme odpúšťať tak ako skončíme?? skús nad tým popremýšľať...
 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.