Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Modlitba pre mladých

mladez_panna_maria.j

Modlitba pre mladých


Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), moja milovaná Matka! Pretože patrím k Mariánskemu hnutiu, zasväcujem sa dnes zvláštnym spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Týmto slávnostným úkonom ti ponúkam celý svoj život, svoje srdce, svoju dušu, svoje telo, zvlášť však toto obdobie, v ktorom prežívam svoju mladosť. Veď ma cestou, ktorú mi ukázal Ježiš, cestou lásky, dobroty a svätosti. Pomáhaj mi uchrániť sa hriechu, uniknúť zlu, egoizmu a premáhať pokušenia násilia, nečistoty a užívania drog. Sľubujem ti, že sa budem často spovedať a prijímať Ježiša do svojho srdca ako duchovný pokrm života, že budem zachovávať Božie prikázania, že pôjdem cestou lásky a čistoty, že sa budem denne modliť svätý ruženec. Chcem byť svedkom jednoty prostredníctom veľkej lásky ku Svätému Otcovi, k nášmu biskupovi a ku svojím kňazom. Milujem ťa, moja drahá Matka a obetujem ti svoju mladosť pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete.

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.