Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Litánie k Matke ustavičnej pomoci

Litánie k Matke ustavičnej pomoci ( len pre súkromnú pobožnosť )

Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia rodička, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Svätá Panna, bez poškvrny hriechu počatá, oroduj za nás.
Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.
My hriešnici, voláme k tebe,
Mária, pomôž nám.
Aby sme celým srdcom milovali Boha, najvyššie dobro,
Aby sme sa vo všetkom pripodobňovali Ježišovi,
Aby sme teba, najsvätejšia Panna, vrúcne ctili a milovali,
Aby sme celou dušou nenávideli hriech ako jediné zlo,
Aby sme často mysleli na posledné veci človeka,
Aby sme často a hodne prijímali sväté sviatosti,
Aby sme sa za každú cenu vyhýbali blízkej príležitosti ku hriechu,
Aby sme ani jediný deň nevynechali modlitbu,
Aby sme sa modlili najmä v pokušeniach,
Aby sme veľkodušne odpúšťali nepriateľom a všetkým ľuďom priali iba dobro,
Aby sme zo dňa na deň neodkladali obrátenie,
Aby sme sa usilovali vykoreniť zlé návyky,
Aby sme žili a umreli v milosti a v priateľstve s Bohom,
Vo všetkých potrebách duše i tela,
V chorobe a bolestiach,
V chudobe a v núdzi,
V prenasledovaní a opustenosti,
V zármutku a súžení,
V časoch vojny a nákazlivých chorôb,
Pri útokoch pekelných duchov,
V pokušeniach zradného sveta,
V boji proti zlým náklonnostiam,
V pokušení proti svätej čistote,
V každom nebezpečenstve pádu do hriechu,
Ked sa priblíži koniec nášho pozemského putovania,
Keď budeme pripútaní k smrteľnému lôžku,
Keď nás myšlienka na blízky odchod zo sveta bude napĺňať hrôzou,
Keď nás v rozhodujúcej hodine budú zlí duchovia pokúšať k zúfalstvu,
Keď nám kňaz bude udeľovať posledné rozhrešenie a pomazanie nemocných,
Keď príbuzní a priatelia obklopia naše smrteľné lôžko a s plačom sa budú za nás modliť, Keď nám zrak zhasne a srdce prestane biť,
Keď svoju dušu budeme odovzdávať do Božích rúk,
Keď bude nad nami vynášaný posledný rozsudok,
Keď budeme trpieť v očistcových mukách a túžiť po videní Boha, Mária, pomôž nám. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Oroduj za nás, svätá Božia rodička.
 Aby sme sa stali hodní prislúbení Kristových.
Modlime sa:Bože, ty si chcel, aby Matka tvojho jednorodeného Syna ustavične pomáhala kresťanom na ich pozemskej púti, daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, žeby sme pod jej ochranou a na jej orodovanie mohli raz v nebi nazerať na tvoju velebu a slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Žádné komentáře
 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.