Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Mariánske pútnické miesta na Slovensku

panna_maria_ruzencov

Prichádzame Matka drahá

1. Prichádzame, Matka drahá, zo všetkých strán celej zeme.

Svoje žiale, vrelé túžby, odhodlane Ti nesieme.

 

R: OPATRUJ NÁS, POTEŠUJ NÁS, SVOJE RUKY POLOŽ NA NÁS.

A SYNOVI DOPORUČ NÁS. POKOJNÝ ČAS VYPROS PRE NÁS.

 

2. Celá Cirkev dúfa v Teba, ako v hviezdu, čo nás chráni.

Očisti nás, vypočuj nás, nech nás hriech viac neporaní.

 

R: OPATRUJ NÁS, POTEŠUJ NÁS, SVOJE RUKY POLOŽ NA NÁS.

A SYNOVI DOPORUČ NÁS. POKOJNÝ ČAS VYPROS PRE NÁS.

 

3. Zneje pieseň všetkých ľudí, aby každý lásku chápal.

Prosíme Ťa, vypros pokoj a v srdciach nám oheň zapáľ.

 

R: OPATRUJ NÁS, POTEŠUJ NÁS, SVOJE RUKY POLOŽ NA NÁS.

A SYNOVI DOPORUČ NÁS. POKOJNÝ ČAS VYPROS PRE NÁS.

 

4. Vypros pre nás, prosíme Ťa, pevnú lásku, Matka drahá.

Chceme horieť v riave sveta! Lepšími byť nám pomáhaj!

 

R: OPATRUJ NÁS, POTEŠUJ NÁS, SVOJE RUKY POLOŽ NA NÁS.

A SYNOVI DOPORUČ NÁS. POKOJNÝ ČAS VYPROS PRE NÁS.

 

5. Zostaň s nami, Matka naša, prebývať vždy chceme s Tebou.

Pred každým zlom ochraňuj nás, nech nám navždy patrí Nebo.

 

R: OPATRUJ NÁS, POTEŠUJ NÁS, SVOJE RUKY POLOŽ NA NÁS.

A SYNOVI DOPORUČ NÁS. POKOJNÝ ČAS VYPROS PRE NÁS.

 

Ku Márii, ku milej matičke

Ku Márii, ku milej Matičke
s pokorou prichádzame,
nech ju chváli vždycky náš vrúcny hlas,
zo srdca ju pozdravme.
Škapuliara krásna si kráľovná
a Karmelu mocná si Patrónka,
skromným srdcom k Tebe prichádzame,
k Tvojím nohám padáme.

Skrz Škapuliar, ktorý my nosíme,
poznáš nás svoje deti,
prosba Tvojich verných vyznávačov,
ku Tebe nech zaletí,
ozdobení týmto svätým rúchom,
posilnení Šimonovym duchom
proti ohňu pekla bojujeme,
kým na svete žijeme.

Stala si sa Pomocnica istá,
tohto sveta zornička,
aby sme sa dostali do neba,
Škapuliarska Matička,
pozdravená buď krása Karmelská
a preslávna kráľovná anjelská,
vôňou balzamu si naplnená,
jak ľalia ľúbezná.

Pri našej smrti Matka premilá,
Buď nám mocnou ochranou,
Oroduj za nás u svojho Syna,
veď ná nebeskou bránou,
do neba, ako si prisľúbila,
keď si sa na Karmeli zjavila,
že hneď po smrti v prvú sobotu,
uvidíme tvár Tvoju.


 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.