Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

Hromnice

sviecka_hromnice.jpg

Hromnice


Hromnice (2. február) mnohí poznajú ako sviatok, kedy sa v kostoloch posväcujú sviečky. Prečo však majú práve takéto pomenovanie, kedy a kde vznikli a čo všetko sa v tento deň na Slovensku robievalo? Čítajte ďalej! Hromnice sa vyvinuli z dávnych rímskych slávností luperkálií, ktoré mali očistný charakter. Kňazi počas luperkálií obetovali bohom capy a psov. Z ich koží potom vyrobili remene, ktorými v uliciach udierali okoloidúcich, najmä ženy. Súčasťou týchto slávností boli aj sprievody so zapálenými sviečkami. Tie spolu so šibaním symbolizovali magickú očistu, ktorá sa nazývala februatio. Z tohto slova je odvodený názov mesiaca február. Hromnice boli zároveň sviatky na počesť boha ohňa a hromu Perúna. V tomto období sa "stretávala" zima s letom a Hromnice boli prechodným obdobím medzi týmito ročnými obdobiami. Aj preto sa k nim viazalo veľla úkonov agrárno-magického charakteru.Pozornosť sa sústreďovala predovšetkým k pestovaniu textilných rastlín, k ľanu a konope. V tento deň sa varili dlhé rezance alebo šúľance, aby aj konope bolo dlhé. Každá gazdiná sa mala na Hromnice kĺzať na ľade, aby mala dlhý ľan a konope. S rovnakým cieľom sa mnohé rodiny alebo mládenci s dievčatami vybrali v tento sviatok na sánkovačku. Táto tradícia sa vžila natoľko, že hromničné sánkovačky organizovala a zúčastňovala sa ich aj samotná šlachta. Ľudia si na Hromnice viac ako kedykoľvek počas roka všímali počasie. Neželaný bol teplý február, pretože signalizoval dlhú zimu, zlú úrodu a tým aj chudobu. Ak teda na Hromnice tieklo zo striech znamenalo to, že zima potrvá ešte dlho. Naopak, silný mráz signalizoval, že jar je predo dvermi. A ak zo striech viseli dlhé ľadové cencúle značilo to, že narastú dlhé konope. Najznámejším z hromničných zvykov je však svätenie sviečok v kostoloch. Takéto sviečky, nazývané hromničky, mali chrániť obydlia a úrodu pred hromom, prípadne búrkou. Z toho je odvodený aj názov dňa, ktorý v kalendári pripadá na 2. februára. Hromničky sa zapaľovali aj pri umierajúcom, aby sa mu ľahšie odchádzalo na druhý svet, a pri mŕtvom ako ochrana pred nečistými silami. Hromničná sviečka našla dokonca uplatnenie aj v ľudovom liečiteľstve, kde sa využívala ako prostriedok proti boleniu hrdla.

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.