Šanca pre lepšiu mládež

,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" ( Ján 13 kap., 35 verš )

HTML Kódy

 
Vítam ťa na stránke,ktorá podporuje lepšiu mládež.